2015'te bilişim ihracatımızın %60'ı yazılımdan

Tubisad baskani

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bugün 2015 yılı ‘Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri‘ni açıkladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün finansal boyutu 83,1 milyar TL.

Bugün düzenlenen bir etkinlikle açıklanan rakamlara göre sektörümüz, bir önceki yıla oranla TL bazında yüzde 18 büyüme göstererek 83,1 milyar TL hacme ulaşmış. İstihdam gücünü 113 bin kişiye çıkaran sektörün ihracat hacmi ise 2,2 milyar TL’ye ulaşmış.

İhracatta aslan payı yazılımın

Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun paylaştığına göre ise pazardaki yüzde 18 oranındaki büyümenin her ne kadar sevindirici olsa da, bu büyümenin neredeyse yarısı döviz kuru artışından kaynaklanmış. Toplam ihracat tutarı 2,2 milyar TL olurken bunun 60’ı, 1,360 milyar TL ile yazılımdan gelmiş.

Tubisad Rapor

Donanım sektörünün yüzde 85  reel verilerle ölçümleniyor

CONTEXT Türkiye Paneli, 2015 yılında 11 öncü distribütörle 3.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş. BT Donanım sektörünün yüzde 85’inin reel veriyle ölçülebilirken EMEA bölgesinde bu oran yüzde 90 civarında olmuş.

Bu yıl mevcut verilerinin farklılığı ve sektör kapsamı konusundaki farklı yaklaşımlar en aza indirilmeye çalışılmış ve TOBB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜİK’ten de temsilciler rapora katkı sağlamış.

İstihdam yüzde 2,2 arttı

Edinilen rakamlara göre sektörün 2015 yılında bir önceki yıla göre istihdamı yüzde 2,2 artarak 113 bin kişi olmuş. Bilgi Teknolojileri kategorisi, yüzde 66 pay ile 74 bin dört yüz kişiyi istihdam etmiş.

Araştırmanın sonuçlarına göre, 2016 yılında sektörde Türk lirası bazında yüzde 15 ile 20, Amerikan doları bazında ise yüzde 5 ila 9 arasında büyüme bekleniyor.

Diğer rakamlar

TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan’ın paylaştığı bilgilere göre bilişim sektörünün diğer verileri şu şekilde;

 • Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 19’luk büyüme ile 27,4 milyar TL’ye, İletişim teknolojileri ise yüzde 17’lik büyüme ile 55,7 milyar TL’ye ulaştı. Böylece Bilgi teknolojilerinin Toplam pazar içindeki payı yüzde 33 oldu.
 • 2015 yılında 27,4 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük şöyle oldu:
  • Bilgi teknolojileri donanım: 13 milyar TL
   Bilgi teknolojileri yazılım: 9,7 milyar TL
   Bilgi teknolojileri hizmet: 4,7 milyar TL
 • Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 25,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Böylece, yazılım ve hizmet sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı, yüzde 53’e oranına ulaşmış oldu. Teknokentlerin nicelik ve niteliğindeki artış yazılım sektörünün büyümesine olumlu katkıda bulundu.
 • İletişim teknolojileri sektörü 2015 yılında 55,7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu:
  • İletişim Teknolojileri donanım: 16,1 milyar TL
  • İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme: 39,6 milyar TL
 • 2015 yılında Bilgi Teknolojileri Hizmet ve Yazılım kategorilerinde yerlilik oranı ortalama yüzde 83 iken, bu oran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Donanım kategorisinde ortalama yüzde 18 olarak gerçekleşti.
 • İhracat 2,2 milyar TL
 • Sektörün, toplam ihracat rakamı ise Türk lirası bazında bir önceki yıla göre iki kat artarak 2,2 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın yüzde 60’ı 1,360 milyar TL ile yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 49 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde on dörtlük kısmı ihracattan geliyor.
 • Toplam ihracatın yüzde 30’u ise teknokentlerden yapılıyor. Rapora göre, en fazla ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri… Dolar bazında incelendiğinde ise 2015 yılı toplam ihracat büyüklüğü 788 milyon Amerikan Doları oldu. Amerikan doları bazında da en fazla büyüme yüzde 29 ile iletişim teknolojileri donanım, yüzde 20 ile yazılım kategorilerinde gerçekleşti.


Etiketler: yüzdemilyarteknolojileribilgigöreileiseiletişimtoplambazındabüyümeihracatyazılımyılındadonanımoldu2015yılasektörününbir
EN ÜST SAYFA
kıbrıs web tasarım kktc sitesi reklam internet seo dizayn web tasarım logo yazılım google arama motoru optimizasyonu profesyonel firma e-ticaret sayfa şirketi web sitesi

Kıbrıs web Tasarım