IT Solutions

ITComputer, Network support and maintenance.

Görünüm Technologies, offers IT support and service options most suitable for your needs.

Computer and network support, is the only part visible ice mountain. Remote management system in a reliable way of working ensures continuous and rapid solutions and produces.

According to the needs of your company, we constantly found in the company by building a staff that provides technical support can be provided and in addition, with appropriate software and hardware support, maintenance and updates can be provided remotely.

Expert opinion and detailed documentation

Effective IT management system for documentation is the key element. Existing or new network is being established and the most detailed documentation for your system, is prepared in the format you want.

E-Commerce services

Our knowledge and experience the most powerful internet technologies are your right partner.

Accurate and effective equipment selection

Your company's security, performance and inner workings in accordance with the requirements, Turkey's highest quality equipment sales and support by collaborating with the company, in all areas of software and hardware requirements are the most successful and effective meeting.

IT consulting services:

 • The database servers
 • Data cleaning and editing
 • Corporate software
 • Application and database performance management
 • Data warehouse applications
 • Technological infrastructure design, installation and support
 • VoIP applications
 • Special software
Görünüm Teknolojileri, sizin gereksinimlierinize en uygun IT destek ve hizmet seçeneklerini sunar.
Bilgisayar destek, Network desteği ve bakımı
Bilgisayar ve network desteği, sadece buzdağının görünen kısmıdır. Uzaktan yönetim (remote management) sistemlerinizin sürekli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar ve hızlı çözümler üretir. Şirketinizin gereksinimlerine göre, sürekli olarak şirket binalarınızda bulunarak teknik destek sağlayan bir personel sağlanabilir ve ek olarak, uygun yazılım ve donanımlarla destek, bakım ve güncellemeler uzaktan sağlanabilir. Uzman görüşü ve detaylı dökümantasyon
Sistem dökümantasyonu etkin IT yönetimi için anahtar ögedir. Varolan ya da yeni kurulmakta olan network ve sisteminiz için en detaylı dökümantasyon, istediğiniz formatta hazırlanır. E-Ticaret hizmetleri
Güçlü internet teknoloji bilgimiz ve deneyimimizle en doğru çözüm ortağınızız. Doğru ve etkin donanım seçimi
Şirketinizin güvenlik, performans ve iç işleyiş gereksinimleri doğrultusunda, Türkiye'nin en kaliteli donanım satış ve destek şirketleriyle ortak çalışarak, tüm alanlardaki yazılımsal ve donanımsal ihtiyaçlarını en başarılı ve etkin şekilde karşılamaktayız.
IT danışmanlık hizmetlerimiz:
 • Veri tabanı sunucuları
 • Veri temizleme ve düzenleme
 • Kurumsal yazılımlar
 • Uygulama ve veritabanı performans yönetimi
 • Data warehouse uygulamaları
 • Teknolojik altyapı tasarım, kurulum ve desteği
 • VoIP uygulamaları
 • Özel yazılımlar
TOP

Kıbrıs web Tasarım